Home
NEW
Fläming
Review 2017
Review
Eberhard Franke
André Krigar
Projects
Catalogues
Künstler / Artists

Â. Heidtke   Feldweg in Stangenhagen   Öl / Lw   50 x 60 cm   2003

ALVINA HEIDTKE

 

1936        in Berlin geboren

1957-60   Studium an der Meisterschule für Kunsthandwerk in Berlin bei Heinz Weisbrich

 

lebt seit 2015 bei München

weiter

next

zurück

back

[Home] [NEW] [Fläming] [Review 2017] [Review] [Eberhard Franke] [André Krigar] [Projects] [Catalogues] [Künstler / Artists]